UŻYTECZNE INFORMACJE

 

Elektroniczna Księga Wieczysta

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia

Notarialny Rejestr Testamentów

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina

Geoportal.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy

 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Geodezji

Urząd Miasta Krakowa – Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście

Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto

 

Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie