NOTA PRAWNA

 

Strona internetowa www.notariusz-skawina.pl nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych, w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) oraz jest zgodna  z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu oraz formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych.

Prawa autorskie do utworów, które zostały wykorzystane na stornie internetowej www.notariusz-skawina.pl podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a korzystanie z nich jest możliwe w zakresie ustalonym z właścicielem witryny www.notariusz-skawina.pl (Grzegorz Gołda Notariusz – Kancelaria Notarialna w Skawinie).

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane na stronie internetowej www.notariusz-skawina.pl należą do ich właściciela i korzystają z ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oraz innymi właściwymi ustawami.